Slapende Tegoeden

Worden kleine tegoeden ook overgedragen ?

De slapende tegoeden van minder dan 60 euro worden zonder verdere informatie aan de Deposito- en Consignatiekas overgedragen. U kunt een dergelijk tegoed dan ook niet meer recupereren eens het aan de Deposito- en Consignatiekas werd overgemaakt.

Aangezien de opsporings- en administratieve verwerkingskosten van de banken en verzekeringsondernemingen niet in verhouding staan tot het saldo op de rekening, worden hiervoor geen opsporingen gedaan.

Uitzondering

Tegoeden van eenzelfde houder worden opgeteld binnen dezelfde instelling. Beschikt u dus bij eenzelfde instelling in totaal over bijvoorbeeld een zichtrekening en twee spaarrekeningen en bedraagt het totale tegoed op uw rekeningen 60 euro of meer, dan worden er wél opzoekingen verricht, en is de normale procedure van toepassing.