Slapende Tegoeden

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Thesaurie

Deposito- en Consignatiekas
Slapende Tegoeden
Kunstlaan 30 - B-1040 BRUSSEL

Tel 02/57 741 10
E-mail: info.cdcdck@minfin.fed.be